Přístupový systém

Přístupový  systém
Naše další realizace vedla k instalaci přístupového systému přes čip na venkovní hřiště UMO9 Malesice.Vstup do  volnočasového areálu pomocí bezdrátového čipu je umožněn jen v hodinách, které jsou pro vyúžívání hřiště určeny.